Our Team

Koordynator administracyjno-finansowy projektów międzynarodowych

Praca: Koordynator administracyjno-finansowy projektów międzynarodowych

Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym (zarządzanie, finanse i ekonomia, prawo), uznawaną wg dziennika „Financial Times” za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. ALK jest również liderem rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce wg „Perspektyw” i od wielu lat zajmuje I miejsce wśród szkół niepublicznych. ALK posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe – tzw. „potrójną koronę”: EQUIS, AMBA i AACSB, którą ma zaledwie 6 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. ALK jest pierwszą i jak do tej pory jedyną uczelnią w Polsce z wyznaczonymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ. 

 

Akademia Leona Koźmińskiego
prowadzi rekrutację na stanowisko:
Koordynator administracyjno-finansowy projektów międzynarodowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 29/ADM/BBNiRK/23

Biuro Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

 

Główne obowiązki:

Aplikowanie o środki na badania naukowe:

 • wsparcie zespołów ALK w aplikowaniu o środki na finansowanie projektów międzynarodowych
  (w szczególności ze środków Horyzont Europa).

Rozliczanie projektów międzynarodowych:

 • zapewnienie zgodności formalnej i finansowej realizacji międzynarodowych projektów naukowych z wytycznymi programu Horyzont Europa,
 • zapewnienie efektywności kosztowej ponoszonych wydatków,
 • współpraca z zespołami merytorycznymi projektów, w zakresie sprawozdawczości oraz realizacji finansowej projektu,
 • współpraca z działami administracyjnymi, w zakresie prowadzenia dokumentacji płacowej oraz finansowej,
 • reprezentowanie ALK podczas kontroli finansowej projektu,
 • śledzenie zmian w przepisach i wytycznych programu Horyzont Europa.

Wsparcie koordynacji projektu międzynarodowego finansowanego ze środków Horyzont Europa:

 • planowanie i monitorowanie budżetu, w tym kontrola nad alokacją i wydatkowaniem środków,
 • koordynowanie dystrybucji środków finansowych między partnerami,
 • koordynacja przygotowania raportów finansowych dla całego konsorcjum,
 • przygotowywanie regularnych raportów finansowych i administracyjnych Akademii dla Komisji Europejskiej, zgodnie z harmonogramem i wymaganiami programu Horyzont,
 • współpraca z partnerami projektu, w celu prawidłowego wydatkowania środków i zapewnienia terminowego składania raportów przez partnerów konsorcjum,
 • pośredniczenie w konsultacjach z Komisją Europejską w przypadku pytań lub wątpliwości.
Wymagania:

Niezbędne:

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczeń projektów międzynarodowych, w tym projektów finansowanych z Programów Ramowych UE,
 • 3-letnie doświadczenie we wsparciu zespołów naukowych w aplikowaniu o środki z Programów Ramowych na finansowanie badań naukowych,
 • wiedza z obszaru rozliczeń projektów międzynarodowych oraz aspektów administracyjnych realizacji projektów naukowych,
 • samodzielność i umiejętności organizacyjne,
 • orientacja na realizację zadań i rozwiązywanie problemów,
 • otwartość na nowe sytuacje i zmiany,
 • współpraca i komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Mile widziane:

 • doświadczenie w koordynacji administracyjno-finansowej projektów finansowanych z Programów Ramowych będzie dodatkowych atutem.
Oferujemy:
 • umowa o pracę w ramach pełnego etatu,
 • pracę w renomowanej Uczelni rozpoznawanej na rynku edukacyjnym w Polsce i zagranicą,
 • współpracę w zespole ekspertów, w którym będziesz mógł/mogła liczyć na wsparcie,
 • możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych organizowanych przez uczelnie partnerskie,
 • możliwość korzystania z oferty ALK na preferencyjnych warunkach ze zniżką do 90 %,
 • możliwość rozwoju zawodowego; udziału w szkoleniach, w tym w kursach językowych,
 • bezpłatny pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • praca w dogodnej lokalizacji i w nowoczesnym budynku.
Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
APLIKUJ TERAZ