Our Team

Księgowa / Księgowy

Praca: Księgowa / Księgowy


Aktualnie do Naszego Biura Rachunkowo - Księgowego "BILANSISTA"

poszukujemy osoby na stanowisko:


Księgowa / Księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Celem stanowiska Księgowy jest praca w Zespole Księgowych oraz wykonywania czynności z tym związanych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Dekretowanie i księgowanie dokumentów (pełna księgowość).
  • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej.
  • Udział w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych.
  • Współpraca w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
CZEGO OCZEKUJEMY?
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 1 rok, w przypadku braku ukończenia szkoły na kierunku finansowo-rachunkowym.
  • Znajomość zasad rachunkowości i prawa podatkowego.
  • Wykształcenie średnie lub wyższe.
  • Komunikatywność, zaradność, dobra organizacja pracy.
CO OFERUJEMY?
  • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
  • Świetna atmosfera, współpraca z kadrą osób z wieloletnim doświadczeniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowo-Księgowe "Bilansista" Sp. z o. o z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 402, , NIP: 554-268-68-12; REGON: 340161062
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonej przez Biuro Rachunkowo-Księgowe „Bilansista Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji (za zgodą) nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
APLIKUJ TERAZ