Our Team

Księgowy / Księgowa

Praca: Księgowy / Księgowa

Ogłoszenie numer: 8457558, z dnia 2023-08-22

Księgowy / Księgowa

Miejsce pracy: Pilchowice

 

Opis stanowiska

 • przyjmowanie, obieg i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg i ewidencję operacji gospodarczych oraz ich sprawdzenie pod względem rachunkowym i formalnym ;
 • prowadzenie ksiąg w zakresie zakupu materiałów, towarów i usług oraz sprzedaży towarów, materiałów i usług polegające m.in. na dekretacji dokumentów finansowo-księgowych oraz ich wprowadzaniu do systemu komputerowego FK, uzgadnianiu comiesięcznych sald kont, stanów magazynowych, itp;
 • bieżąca analiza, naliczanie, aktualizacja i uzgadnianie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków publicznoprawnych i pozostałych funduszy obowiązujących i rozliczanych u Zleceniodawcy;
 • prowadzenie księgowości płacowej;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych;
 • należyte przekazywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i ich archiwizacji (miesięcznej, rocznej);
 • prowadzenie korespondencji finansowo-księgowej;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie finansowo-księgowym;
 • uczestnictwo w prowadzeniu rachunku kosztów Szpitala;
 • uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdawczości dla organów zewnętrznych;
 • uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 • bieżące śledzenie aktualnych przepisów i zarządzeń dotyczących zakresu czynności.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość lub finanse),
 • staż pracy: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność obsługi Excel w stopniu min. dobrym,
 • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego firmy "Kamsoft" będzie dodatkowym atutem.

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemów informacji prawnej i systemów obiegu dokumentów,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 • staranność w wykonywaniu zadań,
 • obowiązkowość,
 • terminowość,
 • punktualność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 14:35
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ