Our Team

Księgowy / Księgowa

Praca: Księgowy / Księgowa

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

poszukuje kandydata na stanowisko:

Księgowy / Księgowa
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: DK.1100.1.2.2024
Wymagania:
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie w księgowości min. 2 lata,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość programów finansowo-księgowych (mile widziana Symfonia FK i Handel),
 • skrupulatność, sumienność, dobra organizacja pracy własnej.
Do obowiązków księgowego należeć będzie:
 • prowadzenie kasy,
 • wprowadzenie, dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych,
 • wprowadzenie, dekretacja i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży,
 • przygotowywanie przelewów,
 • sprawdzanie kompletności opisu dokumentów księgowych,
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
 • analiza i kontrola zgodności ewidencji odpłatności za egzaminy i kursy,
 • sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby firmy w zależności od potrzeb.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w  pełnym wymiarze godzin (3-miesięczny okres próbny), dodatek stażowy,
 • pakiet socjalny z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00 lub 8:00-16:00,
 • wynagrodzenie od 5300,00 zł brutto.
OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych, które wykraczają poza dane osobowe określone w art.22¹ §1 Kodeksu pracy zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ....
2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną
..................................
….................................
Miejscowość, Data
Imię, Nazwisko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 33a, 30-728 Kraków.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mord.krakow.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego: – na podstawie kodeksu pracy, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek )
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.
• Pani/Pana dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.
• Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procedury naboru.
• Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
• Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Mokotów

  Dwa Plus Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Księgowanie faktur zakupu towarów (importowe), faktur wewnątrzwspólnotowych, kosztowych pozostałych;Księgowanie wyciągów bankowych;Rozliczanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście

  EMTAX Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy do Biura Rachunkowego

  Opis stanowiskaTerminowe i prawidłowe prowadzenie Ksiąg Handlowych.Księgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych prowadzonych firm.Identyfikacja problemów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  MOTOKARIERA S.C.

  Księgowa / Księgowy

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:Przygotowywanie deklaracji podatkowych. Weryfikacja dokumentów księgowych zgodnie z...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Mińsk Mazowiecki

  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

  Księgowy

  wg programu stażuPraca w godzinach 8-16Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczneUprawnienia: odporność na...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj