Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 72521

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - znajduje się na parterze budynku,

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych
 • Tworzy transakcje finansowe, realizuje zadania w obszarze płatności i obszarze zwroty w systemie informatycznym
 • Dokonuje weryfikacji wpłaconych zaliczek
 • Monitoruje i wyjaśnia wpłaty zaksięgowane na koncie „kwoty do wyjaśnienia”
 • Analizuje karty kontowe podatników
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o podatku akcyzowym
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy od spadków i darowizn
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Komunikatywność
 • Odpornosć na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości
APLIKUJ TERAZ