Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 72710

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godz.

Zakres zadań

 • Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych (wnioski, faktury) przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne do zapłaty.
 • Weryfikowanie, dekretowanie oraz bieżące księgowanie dokumentów finansowo - księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości za pomocą programu komputerowego SYMFONIA FK.
 • Kwalifikowanie wydatków do zapłaty: budżet, budżet zadaniowy, rezerwy celowe i ZFŚS zgodnie z planem finansowym i obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji środków trwałych w Inspektoracie.
 • Prowadzenie rozrachunków publiczno - prawnch (ZUS, Urząd Skarbowy).
 • Analiza wniosków o zakup/wykonanie usługi, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżetową w Inspektoracie oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami po zakończeniu miesiąca.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Weryfikacja sald na koniec każdego roku obrotowego.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych.
 • Obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu "Trezor".
 • Wspólpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia należytego wykonywania zadań Inspektoratu.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.
 • Udział przy opracowywaniu projektu budżetu Inspektoratu oraz projektów powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa lubelskiego
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z : ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm. ), aktów wykonawczych wydawanych na podstawie w/w ustaw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Znajomości ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tertytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Bielsk Podlaski

  UNIBEP S.A.

  Księgowa / Księgowy - rynki wschodnie

  4 000 - 5 500 PL + premiaOsoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:księgowanie operacji gospodarczych oraz weryfikacja dokumentów dotyczących...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  UNIBEP S.A.

  Księgowa / Księgowy - rynki wschodnie

  4 000 - 5 500 PL + premiaOsoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:księgowanie operacji gospodarczych oraz weryfikacja dokumentów dotyczących...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Sady k/Poznania

  Cardan Polska Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  dekretowanie i księgowanie dokumentów zakupu, wyciągów bankowychbieżąca weryfikacja dokumentów pod względem, formalnym, merytorycznym i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Web Innovative Software Sp. Z O. O.

  Księgowa / Księgowy

  samodzielne prowadzenie księgowości klientów biura rachunkowego,sporządzanie deklaracji, sprawozdań podatkowych i finansowych do instytucji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj