Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 73782

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Charakter pracy wymaga wnikliwości, dokładności, dobrej organizacji pracy, terminowości i obowiązkowości.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

 • Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie znajduje się na ul. T. Szeligowskiego 24  w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informującej o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje i księguje na kartach kontowych oraz uzgadnia z dokumentami źródłowymi wpłaty/zwroty, przypisy/odpisy w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat należności podatkowych.
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawie zaliczenia wpłat, nadpłat i zwrotów podatków na poczet zaległości bądź bieżących zobowiązań podatkowych celem ich przesłania podatnikom zgodnie z owiązującymi przepisami.
 • Analizuje salda nadpłat i zaległości celem ich wyjaśnienia z podatnikami lub przekazania stosownych informacji do właściwych komórek celem ich likwidacji bądź wszczęcia działań windykacyjnych.
 • Sprawdza pod względem rachunkowym sumy depozytowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zasad rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła obsługa komputera
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ