Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Nysa
Ogłoszenie o naborze Nr 77009

Warunki pracy


 • Praca biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Stres związany z terminowością wykonywania zadań

 • Drzwi do urzędu i w pokojach biurowych są przystosowane do wózków inwalidzkich

 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość jednostki w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości budżetowej oraz planowania gospodarki finansowej
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu
 • Przeprowadza kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Przeprowadza kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a następnie je dekretuje i księguje
 • Sporządza bilans i inne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania statystyczne
 • Opracowuje plan finansowy jednostki
 • Prowadzi i rozlicza Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Nalicza wynagrodzenia, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, składki na PPK
 • Prowadzi akta osobowe pracowników
 • Prowadzi dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników służby cywilnej
 • Organizuje nabory na wolne stanowiska pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne - średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i terminowość w wykonywaniu zadań
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej oraz kodeksu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

   Podobne oferty pracy

  • Lokalizacja:

   Kraków

   Aon

   RtR Team Manager

   Responsibilities:Leading a team responsible for General Ledger accounting, accounting analysis, accounts reconciliations, and financial reporting and...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Włocławek

   Budimex SA

   Specjalista ds. ekonomicznych

   Do Twoich zadań należeć będzie:weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Katowice

   Budimex SA

   Specjalista ds. ekonomicznych

   Do Twoich zadań należeć będzie:weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Pruszków

   Budimex SA

   Specjalista ds. ekonomicznych

   Do Twoich zadań należeć będzie:weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj