Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78609

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na I piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

Zakres zadań

 • oblicza wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia pieniężne należne pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,
 • oblicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządza listy płac pracowników i współpracowników oraz weryfikacje je pod względem rachunkowym (w tym dotyczące wypłat z ZFŚS),
 • sporządza przelewy wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w wymaganych terminach tj. ZUS, podatek dochodowy, Pracownicze Plany Kapitałowe, potrącenia z wynagrodzeń i inne,
 • sporządza zaświadczenia dotyczące kadr i płac na wniosek pracowników oraz instytucji zewnętrznych,
 • przygotowuje dane do sprawozdań, analiz i raportów w zakresie kadr i płac,
 • sporządza deklaracje dla ZUS (obsługa systemu Płatnik i ZUS PUE),
 • współpracuje z ZUS, Urzędem Skarbowym, Instytucją finansową obsługującą Pracownicze Plany Kapitałowe oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym rozliczeń wynikających z wynagrodzeń,
 • zastępuje pracownika ds. kadr w realizacji spraw kadrowych WIORiN Opole.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy,
 • Znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Znajomość przepisów KPA,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowo-kadrowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność
 • Terminowość
 • Rzetelność
APLIKUJ TERAZ