Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 91047

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin, - praca w siedzibie Inspektoratu, - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek, w którym znajduje się Inspektorat nie posiada windy, - stanowisko pracy znajduje się w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze; wyposażone w komputer z oprogramowaniem, -w budynku znajduje się dźwig platformowy umożliwiający dostęp na I piętro osobom niepełnosprawnym.

Zakres zadań

 • przygotowuje listy wynagrodzeń dla pracowników Inspektoratu
 • rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy
 • prowadzi ewidencję wynagrodzeń i innych świadczeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników
 • prowadzi terminowo rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • sporządza informacje o osiągniętych dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników Inspektoratu
 • rozlicza rocznie podatek dochodowy i sporządza deklaracje podatkowr
 • księguje faktury i listy płac

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o podatku dochodowym
 • biegła obsługa komputera, pakietu MS OFFICE w szczególności MS EXCEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ