Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 121124

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym, zlokalizowane na parterze. Brak wind i pochylni. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Trzeciego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Narutowicza 56 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy sald nadpłat i zaległości na kontach podatników, w celu dostarczenia poprawnych danych do sprawozdań, aktualnej informacji o wpływach budżetowych oraz stanie zobowiązań podatkowych.
 • Obsługuje konta KDW (indywidualnego podatnika i urzędu skarbowego) w celu prawidłowego zakwalifikowania wpłaty i zaksięgowania na karcie kontowej.
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w celu dostarczenia poprawnych danych do sprawozdań, aktualnej informacji o wpływach budżetowy oraz stanie zobowiązań podatkowych.
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów nadpłat.
 • Rozlicza zeznania, deklaracje i decyzje podatkowe w celu ustalenia prawidłowych kwot zwrotów nadpłat i zaliczeń podatku oraz naliczenia odsetek i oprocentowania.
 • Likwiduje i aktualizuje tytuły wykonawcze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – Dział III, zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych podlegających ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat , wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe.
 • samodzielność, odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

   Podobne oferty pracy

  • Lokalizacja:

   Kraków

   Nowy Styl

   Specjalista Księgowy / Specjalistka Księgowa z językiem niemieckim

   Twój zakres obowiązków:księgowanie faktur kosztowych i materiałowychweryfikacja i analiza zapisów księgowychudział w księgowym zamknięciu...

   Szczegóły

   Dodane: wczoraj

  • Lokalizacja:

   Wrocław

   Crowe Poland

   Księgowa / Księgowy

   Opis stanowiska:Kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym oraz weryfikacja poprawności odliczenia podatku VAT i prawidłowego...

   Szczegóły

   Dodane: wczoraj

  • Lokalizacja:

   Warszawa, Rondo Daszyńskiego

   Crowe Poland

   Księgowa / Księgowy

   Opis stanowiska:Kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym oraz weryfikacja poprawności odliczenia podatku VAT i prawidłowego...

   Szczegóły

   Dodane: wczoraj

  • Lokalizacja:

   Poznań

   ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A.

   Księgowa / Księgowy

   Zakres obowiązków:prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości),sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych (CIT, VAT,...

   Szczegóły

   Dodane: wczoraj