Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126078

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek czterokondygnacyjny, nie posiada windy
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość wydatków budżetowych oraz funduszy jednostki budżetowej, finansowe rozliczanie poniesionych wydatków inwestycyjnych, realizuje plan finansowy wydatków
 • Sporządza obowiązujące sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków oraz sprawozdania finansowe jednostki budżetowej
 • Prowadzi wymagane ewidencje i dokumentacje księgowe
 • Obsługuje finansowo Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową
 • Dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami Izby jako płatnika

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego (ustawa o rchunkowości, ustawa o finansach publicznych)
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ