Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126294

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:


- budynek i stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i głuchych a także z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Nalicza, sporządza i przygotowuje do wypłaty wynagrodzenia, uposażenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego w celu prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzeń/uposażeń, świadczeń oraz wypłat wynikających z zawartych umów w tym cywilnoprawnych.
 • Współpracuje w związku z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądowe i administracyjne organy egzekucyjne, banki, MOPS, a także z pracownikami Działów Kadr i BHP Izby Skarbowej oraz pracownikami obsługiwanych Urzędów Skarbowych w celu sporządzenia rzetelnych, prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami list wynagrodzeń/uposażeń, świadczeń lub sporządzenia informacji będących podstawą wyliczenia należnych wypłat wynagrodzeń/uposażeń, świadczeń.
 • Sporządza roczne informacje o potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz informacje o potrąconych składkach na ubezpieczenia społeczne celem przedłożenia do właściwego dla pracownika urzędu skarbowego, przedłożenia pracownikowi do rozliczenia podatku za dany rok, oraz celem poinformowania pracownika o podstawach naliczania składek ZUS, należnych składkach FUS i FUZ oraz wypłaconych w danym roku zasiłkach.
 • Sporządza zaświadczenia dla celów emerytalnych na potrzeby ZUS,ZER oraz zaświadczeń o wynagrodzeniach na potrzeby pracowników do innych podmiotów w celu przedłożenia informacji o uzyskanym przez pracownika przychodzie/dochodzie za dany okres.
 • Sporządza sprawozdania i informacje do Ministerstwa Finansów, ZUS GUS i innych uprawnionych podmiotów w celu przedłożenia danych, informacji oraz rozliczeń i analiz na potrzeby powyższych jednostek.
 • Prowadzi wymaganą ewidencję i dokumentację płacową w zakresie wynagrodzeń i uposażeń oraz świadczeń dla pracowników w celu sporządzenia analiz, sprawozdań, informacji dla IAS, uprawnionych jednostek oraz dla wnioskujących pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu.
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie.
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania.
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności.
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Ostrów Mazowiecka

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

  Pracownik księgowo-administracyjny

  według programuWymagania inne:

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Milówka

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

  Księgowy

  prowadzenie ewidencji księgowej;- prowadzenie uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych; --dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych;...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Będzin

  Duna Real Estate Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Zakres zadań:ścisła współpraca z Głównym Księgowym oraz Zarządem Duna Real Estatedbanie o prawidłowość obiegu dokumentów,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  IFIRMA SA

  Analityk aplikacji księgowych

  śledzenie zmian w przepisach i ocena ich wpływu na nasze programy księgowe,Identyfikacja potrzeb użytkowników ifirma.pl,tworzenie specyfikacji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj