Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 129743

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca,  przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów/odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat na kontach szczegółowych podatników/płatników w celu dostarczenia na bieżąco aktualnego stanu rozliczeń
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatku oraz opracowuje postanowienia w tym zakresie w celu zapewnienia właściwej, zgodnej z przepisami prawa i terminowej realizacji zadań
 • Udziela odpowiedzi komornikom sądowym i innym organom egzekucyjnym na dokonanie zajęcia wierzytelności w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji oraz przekazuje zajęte wierzytelności na właściwy rachunek bankowy organu egzekucyjnego
 • Przeprowadza rozliczenie rachunkowo-kasowe pracowników Działu Egzekucji Administracyjnej w celu sprawdzenia poprawności pobrań egzekucyjnych
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w zakresie właściwości rzeczowej Działu Rachunkowości celem eliminacji nieprawidłowości
 • Spisuje dokumenty Działu Rachunkowości podlegające przekazaniu do archiwum celem ich przekazania do składnicy akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Rzetelność i dokładność
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Dijo Baking Sp. z o.o.

  Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Kontrola poprawności dokumentów księgowychKontrola zasad rozliczeń podróży służbowychDekretowanie i księgowanie dokumentów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

  Księgowy

  Procesowanie transakcji księgowych w księdze głównej zgodnie z wymaganiami procesowymi i klienckimi. Uzyskiwanie wymaganych aprobat do transakcji...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kowary

  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

  Podinspektor ds.księgowości

  1) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym FKB+ dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach w...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

  Księgowa ds. należności

  Utrzymanie systemu rozliczeniowego; Generowanie faktur i wyciągów z konta; Przeprowadzanie uzgodnień kont; Prowadzenie plików i rejestrów należności;...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj