Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Krasnystaw
Ogłoszenie o naborze Nr 132821

Warunki pracy

praca na II piętrze budynku z windą, stanowisko pracy w pokoju biurowym, wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.. Wejście do budynku posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • 1.Prowadzi rachunkowość Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • 2.Prowadzi na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • 3.Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów, 4.Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • 5.Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • 6.Obsługa programów komputerowych finansowych, w tym m. in. Sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK
 • 7.Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • 8.Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej GOK,
 • 9.Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych
 • 10.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji z rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej,
 • 11.Sporządzanie PIT-ów, 12.Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, 13.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 • 14.Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podstawowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków, 15.Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań
 • 16.Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • 17.Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • 18.Prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy, 19.Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych
 • 20.Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, prowadzenie stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 • 21.Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego prowadzenie księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Stowarzyszenie SIEMACHA

  Księgowy / Księgowa

  Opis stanowiska:prowadzenie ewidencji księgowej zadań publicznych i projektów,uzgadnianie ewidencji księgowej,rozliczanie zadań publicznych,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Mirków

  ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o.

  Księgowy / Księgowa

  Obowiązki:Prowadzenie pełnej księgowości spółki (księgi rachunkowe) zgodnie z Ustawą o RachunkowościTerminowe dekretowanie i księgowanie oraz...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście, Blisko stacji metra Centrum Nauki Kopernik, Stacji W

  Biuro Podrozy IMPULS

  Księgowa / Księgowy

  rozliczanie transakcji kartami kredytowymirozliczanie transakcji na rozrachunkachksięgowanie RMKksięgowanie amortyzacjiuzgadnianie kont zobowiązań i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  EBS BUD Sp. z o.o.

  Księgowa

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:Dekretowanie i  księgowanie dokumentów,Analiza zapisów na kontach księgowych,Potwierdzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj