Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Pabianice
Ogłoszenie o naborze Nr 133451

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacja budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarnego przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, prawidłowo i terminowo realizuje zaliczenia nadpłat i zwrotów podatku na poczet bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych oraz prowadzi bieżącą analizę występujących na kartach kontowych nadpłat i zaległości w celu dostarczenia aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych.
 • Zleca w sposób zasadny, prawidłowy i terminowy zwroty nadpłat, zwroty podatków i prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, nalicza podatnikom oprocentowanie w celu przekazania im powstałych nadpłat i zwrotów podatku na rachunki bankowe.
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wpłat dokonywanych przez podatników oraz powstałych nadpłat i zwrotów podatków w celu przekazania informacji stronie, co do sposobu ich zaliczenia.
 • Podejmuje czynności zmierzające do likwidacji nadpłat na kartach kontowych w celu zapobiegania ich przedawnieniu.
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ewentualnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami i instytucjami w celu wymiany informacji, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań podatkowych.
 • Przygotowuje dokumentację z zakresu właściwości komórki organizacyjnej i przekazuje ją do zakładowej składnicy akt celem jej archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz przepisów o rachunkowości podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Cierpliwość i dokładność.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Dobra komunikacja interpersonalna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Stowarzyszenie SIEMACHA

  Księgowy / Księgowa

  Opis stanowiska:prowadzenie ewidencji księgowej zadań publicznych i projektów,uzgadnianie ewidencji księgowej,rozliczanie zadań publicznych,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Mirków

  ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o.

  Księgowy / Księgowa

  Obowiązki:Prowadzenie pełnej księgowości spółki (księgi rachunkowe) zgodnie z Ustawą o RachunkowościTerminowe dekretowanie i księgowanie oraz...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście, Blisko stacji metra Centrum Nauki Kopernik, Stacji W

  Biuro Podrozy IMPULS

  Księgowa / Księgowy

  rozliczanie transakcji kartami kredytowymirozliczanie transakcji na rozrachunkachksięgowanie RMKksięgowanie amortyzacjiuzgadnianie kont zobowiązań i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  EBS BUD Sp. z o.o.

  Księgowa

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:Dekretowanie i  księgowanie dokumentów,Analiza zapisów na kontach księgowych,Potwierdzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj