Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Kościerzyna
Ogłoszenie o naborze Nr 135241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, wymagającego stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu
 • praca siedząca, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów)
 • praca w zespole pod presją czasu
 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy
 • budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na parterze
 • wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • więcej informacji na temat dostępności: raport dostępności

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • przeprowadza rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom oraz kontroluje prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • prowadzi ewidencję grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych
 • wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia, a także wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Długołęka, Wrocławska 35

  GAM Sp. z o.o.

  Księgowa / księgowy - Dział Należności i Windykacji

  Twój zakres obowiązkówksięgowanie wyciągów,monitorowanie należności,windykacja – tel. kontakt z klientami, wezwania do zapłaty, przygotowywanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KR Group

  GL Accountant

  Twój zakres obowiązkówPoniżej znajdziesz opis zadań, jakie na co dzień czekają na naszych członków zespołu w obszarze GL. Jeśli czujesz, że...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Polskie Koleje Państwowe S.A.

  Specjalista / Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych,Ustalanie wartości prawa wieczystego...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Szczecin, Plac Brama Portowa 1

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  Accountant with Spanish

  General duties:responsibility for performing basic tasks within a selected area of ​accounting,issuing and posting invoices, clearing bank statements, taking...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj