Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 139518

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnością).

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów/odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat na kontach szczegółowych podatników/płatników w celu dostarczenia na bieżąco aktualnego stanu rozliczeń
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatku oraz opracowuje postanowienia w tym zakresie w celu zapewnienia właściwej, zgodnej z przepisami prawa i terminowej realizacji zadań
 • Udziela odpowiedzi komornikom sądowym i innym organom egzekucyjnym na dokonanie zajęcia wierzytelności w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji oraz przekazuje zajęte wierzytelności na właściwy rachunek bankowy organu egzekucyjnego
 • Przeprowadza rozliczenie rachunkowo-kasowe pracowników Działu Egzekucji Administracyjnej w celu sprawdzenia poprawności pobrań egzekucyjnych
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w zakresie właściwości rzeczowej Działu Rachunkowości celem eliminacji nieprawidłowości
 • Spisuje dokumenty Działu Rachunkowości podlegające przekazaniu do archiwum celem ich przekazania do składnicy akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Dokładność
 • Biegła obsługa komputera
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Rybnik

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręg Śląski w Katowicach

  Księgowy / Kadrowy

  Opis stanowiska:prowadzenie pełnej księgowości Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Rybniku oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Polskie Koleje Państwowe S.A.

  Specjalista / Specjalistka w Wydziale Obsługi Kosztów w SAP RE

  Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:szczegółowa weryfikacja kompletności i poprawności opisu merytorycznego faktur/rachunków/not...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Olsztyn

  ALKAZ Plastics S.A.

  Księgowa / Księgowy

  Opis stanowiska:samodzielne księgowanie faktur i dokumentów od kontrahentów krajowych i zagranicznych,wystawianie faktur dla kontrahentów krajowych i...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Rozbrat 26

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

  Specjalista ds. finansowo-księgowych

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności:opracowywanie zbiorczego planu finansowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj