Our Team

Manager ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości

Praca: Manager ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości

Manager ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości
Miejsce pracy: Kraków

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Nasze realizacje zlokalizowane są w siedmiu największych miastach Polski. Nasze dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy z muzyką i sztuką a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy przygotowywanych zgodnie z UoR oraz MSSF
 • Nadzór nad przygotowywaniem miesięcznych/kwartalnych pakietów konsolidacyjnych i sprawozdawczych
 • Nadzór nad przygotowywanie pakietów sprawozdawczych dla spółek zależnych, w tym zależnych spółek zagranicznych
 • Aktualizacja i optymalizacja narzędzi konsolidacyjnych i nadzór nad przygotowaniem arkusza konsolidacyjnego
 • Koordynacja procesu weryfikacji danych otrzymywanych od jednostek zależnych
 • Nadzór i odpowiedzialność za obowiązki raportingowe i sprawozdawcze Grupy wobec podmiotów i instytucji zewnętrznych
 • Przygotowanie i optymalizacja narzędzi raportowania zarządczego w Grupie, w tym przygotowywanie raportów zarządczych i kontrolingowych dla kierownictwa Grupy Kapitałowej
 • Weryfikacja sporządzonych prognoz i projekcji finansowych
 • Nadzór nad przygotowywaniem materiałów i uczestniczenie w procesie audytu sprawozdań oraz due diligence
 • Współpraca z audytorami i organami nadzorczymi Grupy

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia w dziale księgowości, sprawozdawczości finansowej, audytu finansowego, konsolidacji
 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF
 • bardzo dobra znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word)
 • mile widziana znajomość programu Sage Symfonia
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wysokie zdolności analityczne i umiejętność pracy z duża ilością danych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dokładność, skrupulatność, samodzielność i nastawienie na współpracę
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
Oferujemy:
 • karta Multisport dla pracownika
  i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla
  pracownika
  i jego rodziny
 • paczki
  świąteczne
 • udział
  w szkoleniach
  i konferencjach związanych
  z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy
  firmowe
 • wyjazdy
  integracyjne
 • pyszna
  kawa
 • atrakcyjne i komfortowe
  biura

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.


Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.


Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

APLIKUJ TERAZ