Our Team

Młodszy Inspektor ds. Rozliczania Czasu Pracy w Wydziale Kadr i Płac

Praca: Młodszy Inspektor ds. Rozliczania Czasu Pracy w Wydziale Kadr i Płac

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Młodszy Inspektor ds. Rozliczania Czasu Pracy
w Wydziale Kadr i Płac
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 529


Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zapewnienie prawidłowego procesu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy w Straży Miejskiej m. st. Warszawy, w tym m.in.: prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników, w tym obsługa systemu kadrowego oraz zgłaszanie potrzeb jego modyfikacji; weryfikacja dokumentacji dotyczącej ewidencji, planowania i rozliczania czasu pracy przygotowanej w komórkach organizacyjnych Straży Miejskiej; weryfikowanie uprawnień pracowniczych i monitorowanie wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych i innych absencji oraz ich ewidencjonowanie; bieżące wsparcie merytoryczne dla kierowników komórek organizacyjnych i osób rozliczających czas pracy w komórkach organizacyjnych, w tym w zakresie obsługi programu kadrowego; sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów oraz informacji dla potrzeb Straży Miejskiej m. st. Warszawy, w zakresie realizowanych zadań.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki  na wydarzenia kulturalne.

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy, w szczególności dotyczących ewidencji i rozliczania czasu pracy
 • umiejętność obsługi programu MS Word - poprawne formatowanie tekstu, szybkie pisanie na klawiaturze
 • umiejętność obsługi programu MS Excel w zakresie pracy z tabelami - w tym edycja i porządkowanie danych
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • podstawowa wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Inspektor ds. Rozliczania Czasu Pracy w Wydziale Kadr i Płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Inspektor ds. Rozliczania Czasu Pracy w Wydziale Kadr i Płac.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kraków

  Ailleron S.A.

  Specjalista ds. kadr i płac

  Podstawowe obowiązki:Obsługa cudzoziemców w zakresie:uzyskiwania pozwoleń na pracęprzygotowania dokumentów związanych z zatrudnieniem (umowy o pracę,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  NOKIA

  HR Operation Expert [rekrutacja online]

  Location: Wrocław Nokia is a global leader in the technologies that connect people and things. With state-of-the-art software, hardware and services for any...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  NOKIA

  HR Operation Expert [rekrutacja online]

  Location: Wrocław Nokia is a global leader in the technologies that connect people and things. With state-of-the-art software, hardware and services for any...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  NOKIA

  HR Operation Expert [rekrutacja online]

  Location: Wrocław Nokia is a global leader in the technologies that connect people and things. With state-of-the-art software, hardware and services for any...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj