Our Team

Młodszy księgowy

Praca: Młodszy księgowy

Archiwum Państwowe w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83034

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu a także wyjazdy krajowe związane ze szkoleniami


- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo


- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • obsługa programów Progman Płace, Zlecone, Przelewy, polegająca na : wyliczaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jak również na umowę zlecenie
 • wyliczanie i uzgadnianie podatku od wynagrodzeń i składek ZUS
 • obliczanie zasiłków chorobowych , opiekuńczych, macierzyńskich i rodzicielskich
 • sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie dokumentacji i wyliczanie w sprawach emerytalno-rentowych
 • obsługa bankowości elektronicznej NBP, przygotowywanie przelewów dotyczących wydatków
 • obsługa systemu e-DOK
 • obsługa systemu TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ