Our Team

Młodszy księgowy

Praca: Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 84483

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana  w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Urzędu Skarbowego w Puławach znajduje się przy ul. Władysława Grabskiego 4 w Puławach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada parking i podjazd przy wejściu.  W budynku funkcjonują toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Kontroluje zaksięgowane wpłaty, przypisy, odpisy, wydane postanowienia, aktualizacje tytułów wykonawczych dokonane przez system w celu ich prawidłowego zaksięgowania na kartach kontowych.
 • Księguje przypisy, odpisy, wydane postanowienia, aktualizacje tytułów wykonawczych w związku z dokonaną wpłatą lub zaliczeniem kwoty do zwrotu i nadpłaty w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej.
 • Obsługuje zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych podatników nieprowadzących działalności gospodarczej w celu dokonania w terminie zwrotów nadpłat.
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłat od organów administracyjnych i sądowych w celu ich realizacji.
 • Wyjaśnia wpłaty zaksięgowane na sumach do wyjaśnienia w celu ich prawidłowego zaksięgowania.
 • Dokonuje analizy nadpłat na kontach kontowych podatników w celu ich wyeliminowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa, oraz ustawy o rachunkowości
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • umiejętność interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce,
 • obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ