Our Team

Młodszy specjalista – asystent finansowy / Młodsza specjalistka – asystentka finansowa w Dziale Rozwoju Ośrodków Partnerskich

Praca: Młodszy specjalista – asystent finansowy / Młodsza specjalistka – asystentka finansowa w Dziale Rozwoju Ośrodków Partnerskich

W ramach rekrutacji zewnętrznej szukamy kandydatki bądź kandydata na stanowisko:

 

Młodszy specjalista – asystent finansowy / Młodsza specjalistka – asystentka finansowa w Dziale Rozwoju Ośrodków Partnerskich
Warszawa, Powiśle

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

 

Twoje zadania:
 • współpraca z kierownikiem Działu oraz pracownikami w zakresie budżetu Działu, w tym:
  • koordynowanie prac Działu dotyczących planowania budżetu
  • monitorowanie realizacji i opracowywanie korekt budżetu Działu
  • wsparcie wiedzą fachową przy opracowaniu wniosków finansowych
  • monitorowanie i archiwizowanie wniosków finansowych oraz umów
  • przygotowywanie i rozliczanie delegacji (m.in. zamawianie noclegów)
  • nadzór nad zakupami Działu
 • prowadzenie dokumentacji Działu, w tym:
  • dokumentowanie spotkań Działu
  • prowadzenie rejestru pism i korespondencji z partnerami
  • prowadzenie archiwum (raporty, dokumenty, bazy kontaktów) Działu
 • inne zadania asystenckie:
  • prowadzenia kalendarza spotkań wewnętrznych
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • zamiłowania do liczb i porządkowania spraw
 • bardzo dobrej znajomości i umiejętności obsługi pakietu MS Office oraz innych programów niezbędnych do pracy w biurze
 • minimalnego doświadczenia w pracy w księgowości lub prowadzeniu budżetu
 • umiejętności planowania i organizacji pracy
 • łatwości nawiązywania kontaktów
 • wysokiej kultury osobistej
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • elastyczności i odporności na zmiany
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w zgranym zespole
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • benefity pracownicze

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik i projekcie SOWA na www.kopernik.org.pl


Inicjatywa „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

APLIKUJ TERAZ