Our Team

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli

Praca: Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.
Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: MS/S/DK_SK/05/24
Główne zadania:
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • sporządzanie dokumentacji z kontroli projektów;
 • formułowanie zaleceń pokontrolnych i weryfikacja ich wdrażania;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli i innych realizowanych zadań;
 • weryfikacja dokumentacji z kontroli sporządzanej przez wykonawcę zewnętrznego.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenia min. średniego (dla Młodszego Specjalisty) lub wyższego (dla Specjalisty; preferowane: ekonomia, prawo, administracja);
 • brak lub mniej niż 2 lata doświadczenia zawodowego (dla Młodszego Specjalisty) lub minimum 2 lata dla Specjalisty;
 • znajomości przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych oraz realizację projektów z perspektywy finansowej 2014–2020 oraz 2021-2027;
 • znajomości wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i kontroli w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 oraz 2021-2027;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych;
 • dyspozycyjności i gotowości do podróży służbowych na terenie całego kraju.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wykształcenie (np. studia podyplomowe) w obszarze audytu lub uprawnienia audytorskie;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu / rozliczaniu / kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym;
 • aktywne prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • premię regulaminową,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • szkolenia,
 • atrakcyjną lokalizację,
 • wydarzenia integracyjne,
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.