Our Team

Młodszy specjalista

Praca: Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129956

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa wymuszająca długotrwałą pozycję siedzącą
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku. W siedzibie  WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach)

Zakres zadań

 • wystawia zewnętrze własne oraz wewnętrze dowody źródłowe, dekretuje dowowdy źródłowe i wprowadza zapisy do ksiąg rachunkowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej
 • reguluje zobowiązania jednostki, w tym: kontroluje terminy płatności, dba o zabezpieczenie środków na rachunku bieżącym wydatków, przygotowuje zlecenia przelewów w celu zapewnienia terminowości regulowania zobowiązań
 • prowadzi egzekucję należności pieniężnych (kontroluje terminowość regulowania należności, wystawia upomnienia, tytuły wykonawcze, podejmuje działania informacyjne wobec dłużników, monitoruje sposówb prowadzenia egzekucji przez organy egzekucyjne) w celu zapewniania skutecznej windykacji należności
 • przygotowuje sprawozdania (finansowe, budżetowe, statystyczne i inne), deklaracje, zestawienia i inne dokumenty w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, wewnętrznych regulacji lub zawartych umów
 • uczestniczy w pracach nad projektowaniem oraz realizacją budżetu (przygotowuje formularze planistyczne, harmonogramy, zapotrzebowania na środki) w celu sprawnej realizacji budżetu wojewody oraz planu finansowego jednostki budżetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w rachunkowości
 • biegła obsługa oprogramowania biurowego (MS Word i MS Excel) oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność uczenia się i wyszukiwania potrzebnych informacji oraz interpretowania przepisów prawnych, dokładność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów niezbędnych do realizacji wcześniej wymienionych zadań, zawartych w ustawach: o rachunkowości, o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych do wymienionych ustaw


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Komenda Główna Policji w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca pod presją czasu.Miejsce i otoczenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-01

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracypraca administracyjno-biurowaobsługa komputera powyżej 4 godzin dzienniekrajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowezagrożenie naciskami grup...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-12-01

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracypraca administracyjno-biurowaobsługa komputera powyżej 4 godzin dzienniekrajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w seminariach,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-11-30

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-11-21