Our Team

Podinspektor

Praca: Podinspektor

Ogłoszenie numer: 4785345, z dnia 2021-06-01

Ogłoszenie nr 35/2021

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 35/2021

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:
 • współpraca z regionami niemieckojęzycznymi oraz z Europą Środkową w zakresie prowadzenia zadań związanych z inicjowaniem, koordynacją i monitorowaniem współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach
 • merytoryczny oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt delegacji zagranicznych i korpusu konsularno-dyplomatycznego na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz wizyt zagranicą
 • inicjowanie, aplikowanie oraz koordynacja projektów międzynarodowych województwa z partnerami z Niemiec, regionów Europy Środkowej oraz Rumunii
 • współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, innymi podmiotami publicznymi oraz społecznymi, a także z innymi województwami i partnerami zewnętrznymi w sprawach określonych priorytetami polskiej polityki zagranicznej oraz wynikającymi z regionalnych i międzyregionalnych strategii rozwoju
 • koordynowanie współpracy województwa w zakresie inicjatywy Partnerstwa Odry
Wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość środowiska społeczno-politycznego Niemiec oraz państw Europy Środkowej krajów niemieckojęzycznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych
 • dyspozycyjność
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
Wymagania dodatkowe:
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • inicjatywa, kreatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem międzynarodowym
 • dobra znajomość pakietu MS Office
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wyjazdami zagranicę oraz udziałem w wydarzeniach na terenie Wielkopolski.

 

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ