Our Team

Pracownik ds. analiz ekonomiczno-finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

Praca: Pracownik ds. analiz ekonomiczno-finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. analiz ekonomiczno-finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IR/47/04/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • weryfikacja i opiniowanie opracowań projektowych w części ekonomiczo - finansowej,
 • sprawozdawczość z zakresu środków własnych inwestycyjnych,
 • udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań z realizacji w Regionie planu działalności inwestycyjnej w ujęciu rzeczowo - finansowym,
 • udział w rozliczaniu umów o finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach RPO i finansowanych przez lokalne jednostki samorządowe,
 • przeprowadzanie oceny ofert w ramach postępowań o udzielenie zmówienia publicznego,
 • śledzenie zmian w przepisach i wytycznych Spółki w zakresie realizowanych zadań oraz uwzględnianie ich w codziennej pracy.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub finansowe,
 • wiedza zawodowa w zakresie  sprawozdawczości, zamówień publicznych, inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel na poziomie średnio zaawansowanym,​
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe w obszarze inwestycji lub finansów i rachunkowości.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.