Our Team

Pracownik w Sekcji ds. Lokali Użytkowych

Praca: Pracownik w Sekcji ds. Lokali Użytkowych

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik w Sekcji ds. Lokali Użytkowych
Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1

 

Opis stanowiska pracy:
 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, garaży oraz znaków reklamowych i szyldów w tym ich zagospodarowanie, oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • sporządzanie umów najmu, aneksów do umów najmu, porozumień, wypowiedzeń i prowadzenie spraw w tym zakresie,
 • bieżące wystawianie i potwierdzanie wszystkich należności dla lokali użytkowych, garaży, drukowanie dokumentów księgowych i powiadamianie klientów,
 • wypowiadanie umów najmu,
 • udział w pracach komisji przetargowych na najem lokali użytkowych i garaży,
 • podejmowanie działań wynikających z interwencji i zgłoszeń najemców / użytkowników / dzierżawców w sprawach dotyczących eksploatacji,
 • sporządzanie Wniosków do Prezydenta Wrocławia w sprawach o najem, dzierżawę bądź użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 • okazywanie nieruchomości osobom zainteresowanym ich najmem/użyczeniem lub wykupem,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych i wywiadów środowiskowych na zasobie komunalnym.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, zarządzanie nieruchomościami,
 • minimum 2-letni staż pracy u zarządcy nieruchomości, w firmie deweloperskiej lub w firmie inwestycyjnej,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi oraz podstaw księgowości,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office w tym także Excel,
 • profesjonalizm i umiejętność współpracy w działaniu,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • wysoki poziom skuteczności i zaangażowania, dokładność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B, możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcą.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
APLIKUJ TERAZ