Our Team

Pracownik w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych

Praca: Pracownik w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych

Narodowy Bank Polski

Departament Systemu Płatniczego

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych

(umowa na zastępstwo)

 


Departament Systemu Płatniczego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego. Do kompetencji Wydziału Inicjatyw Nadzorczych należą m.in. działania związane ze sprawowaniem przez NBP nadzoru systemowego nad systemem płatniczym w zakresie odnoszącym się do innowacji w obszarze rynku finansowego.

 

W tym zakresie Wydział na bieżąco monitoruje i analizuje trendy występujące na rynku płatniczym, a także współuczestniczy w opracowywaniu międzynarodowych standardów regulacyjnych, podejmowanych przez kluczowe instytucje rynku finansowego w Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie monitoringu i analiz innowacji w zakresie schematów płatniczych i systemów płatności oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze systemu płatniczego,
 • analiza trendów i wypracowanie rozwiązań w zakresie działań nadzorczych dotyczących obszaru systemu płatniczego,
 • współpraca z innymi instytucjami, w tym ciałami unijnymi i zagranicznymi organami nadzoru.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, informatyka, finanse, bankowość),
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji systemu płatniczego (organizacji kartowych agentów rozliczeniowych, systemów płatności, krajowych instytucji płatniczych),
 • zainteresowania związane z funkcjonowaniem nowoczesnych metod płatniczych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
  lub w instytucji świadczącej usługi związane z wydawaniem lub procesowaniem kart płatniczych, bądź związane z obsługą lub prowadzeniem systemów płatności,
 • znajomość krajowych i unijnych regulacji dotyczących schematów płatniczych, usług płatniczych i systemów płatności,
 • duża otwartość na rozwiązania w obszarze innowacyjnych form płatności, połączona z umiejętnością rzetelnej oceny wdrażanych rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa płatności,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ