Our Team

Pracownik w Wydziale Statystyki Funduszy Inwestycyjnych

Praca: Pracownik w Wydziale Statystyki Funduszy Inwestycyjnych

Narodowy Bank Polski

Departament Statystyki

poszukuje kandydata do pracy

w Wydziale Statystyki Funduszy Inwestycyjnych


Do głównych zadań pracownika będzie należeć:

 • udział w pracach związanych ze sprawozdawczością funduszy inwestycyjnych do NBP, w tym weryfikacja i analiza danych sprawozdawczych,
 • opracowywanie statystyki funduszy inwestycyjnych na potrzeby różnych odbiorców,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych,
 • analiza zjawisk zachodzących na rynku kapitałowym oraz zmian w regulacjach prawnych i ich wpływu na rynek funduszy inwestycyjnych.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane specjalizacje: ekonomia, finanse i rachunkowość, metody ilościowe w ekonomii, informatyka i ekonometria,
 • znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego,
 • posiadanie wiedzy o instrumentach finansowych, ich ujęciu rachunkowym i zasadach wyceny,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access),
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość języka SQL,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • samodzielność i zaangażowanie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • umiejętność stosowania narzędzi matematycznych i statystycznych do analizy zjawisk,
 • znajomość programowania i makrofunkcji w MS Excel,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz z obszaru rynku kapitałowego,
 • znajomość Business Objects.
APLIKUJ TERAZ