Our Team

Project Assistant

Praca: Project Assistant

Vesuvius is a global leader in molten metal flow engineering.
For our Manufacturing Engineering Team, we are looking for

Project Assistant
Kraków


Duties and responsibilities:

 

Project Management Team Support:

 • General administrative duties to support the team
 • Prepare and modify documents including reports, drafts, memos, and emails
 • Maintain and follow up the Project
 • Maintain and follow up the Project Resources Usage List (GPOs, GPO Leads, IT Team) - RUL
 • Maintain and follow up the Project Risk assessment and mitigation across all projects.

Meetings Preparation:

 • Organizes meetings and assists in planning and preparing agendas and meeting notes.
 • Manage calendars, schedules, and coordinate meetings and appointments
 • Be a key member of the team to take notes during meetings, prepare action items, and follow up with team members
 • Supports effective governance and decision making by consolidating all information required for the monthly Steering Committee.

Management Reports:

 • Responsible for the consolidation of program critical information.
 • Creates clear, concise content that presents information in a factual, consumable way to enable decision making.
 • Produces documents, reports, graphs, charts, presentation materials, forms, mailing lists and meeting agendas as requested.
 • Coordinates and schedules department meetings and team events including coordinating schedules, meeting logistics, arranging meeting locations, preparing agendas, addressing catering needs, etc.
Requirements:
 • Advanced English
 • Minimum 2 years of administrative experience supporting director / executive-level professionals.
 • Demonstrate interpersonal, organizational skills
 • Effective communication skills, both verbally and in writing.
 • Excellent time management skills with a proven ability to meet deadlines.
 • Ability to interact professionally with employees at all levels of the organization.
 • Proficient with Microsoft Office Suite or related software.
 • Ability to review documents for accuracy, grammar, correct numerical measures, and analytics.
 • Experience supporting an IT Department/Project preferred.


Oferujemy:
Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

www.poznajmysie-vesuvius.pl
APLIKUJ TERAZ