Our Team

Referendarz

Praca: Referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137543

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań oraz kontakty zewnętrzne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekt planu w ujęciu rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy w prowadzonym rozdziale, a po ostatecznym zatwierdzeniu aktualizuje go cyklicznie zgodnie z otrzymanym wycinkiem limitu finansowego
 • Opracowuje i sporządza dokumenty planistyczne w zakresie potrzeb obejmujących zakupy: sprzętu, usług i materiałów w kolejnym roku
 • Przygotowuje i sporządza okresowe informacje analityczne, zestawienia, analizy ekonomiczno-porównawcze, sprawozdania finansowe dot. realizacji planu, rezerw celowych, projektów finansowanych ze środków zagranicznych w zakresie prowadzonych pozycji
 • Prowadzi ewidencję wydatków w wydziale dla poszczególnych pozycji budżetowych prowadzonego rozdziału oraz comiesięcznie uzgadnia z komórką finansową ich stan
 • Prowadzi ewidencję umów, zamówień i zleceń dotyczących zakupów sprzętu, materiałów i usług z zakresu uzbrojenia, techniki policyjnej i lotnictwa Policji
 • Sporządza przewidywane zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku budżetowego oraz prowadzi rejestr dokumentów księgowych za zakupiony sprzęt, usługi i materiały, przeprowadzając ich kontrole merytoryczną
 • Monitoruje realizację limitu finansowego prowadzonych pozycji budżetowych i sporządza wnioski-korekty- w sprawie zmian w limicie finansowym oraz planie rzeczowo-finansowym
 • Współuczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących właściwości merytorycznej stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat pracy na stanowiskach, na których są realizowane zagadnienia związane z obsługą finansową
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole, samodzielnego rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania Word, Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność: interpretacji przepisów (ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych)
 • Komunikatywność
 • Skrupulatność
 • Rzetelność


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Śródmieście, Blisko stacji metra Centrum Nauki Kopernik, Stacji W

  Biuro Podrozy IMPULS

  Księgowa / Księgowy

  rozliczanie transakcji kartami kredytowymirozliczanie transakcji na rozrachunkachksięgowanie RMKksięgowanie amortyzacjiuzgadnianie kont zobowiązań i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Jaroszów

  JARO S.A.

  Księgowy

  Twoje obowiązki:Księgowanie dokumentów,Rozliczenia kont i delegacji,Kontrola środków trwałych,Pomoc przy zamykaniu miesiąca i przygotowywaniu raportów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

  Medicover sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy ds. Należności

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:Weryfikacja i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów księgowych.Księgowanie sprzedaży i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Jaroszów

  JARO S.A.

  Specjalista ds. księgowości

  WYMAGANIA:Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego,Wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości,Doświadczenie zawodowe w...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj