Our Team

Referent ds. księgowości

Praca: Referent ds. księgowości

Jesteśmy rodzinną firmą z 30-letnim doświadczeniem w branży utrzymania ruchu. Realizujemy usługi w zakresie czyszczenia przemysłowego​, smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, diagnostyki laboratoryjnej i dystrybucyjnej sprzedaży olejów przemysłowych ​i środków smarnych.

Pracuj na jasnych warunkach, w oparciu o stabilne zatrudnienie i pakiet atrakcyjnych benefitów.
 
Referent ds. księgowości
Miejsce pracy: Rybnik
Zakres obowiązków:
 • Weryfikacja, wprowadzanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami.
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z ustawą o rachunkowości i podatku VAT.
 • Kontrola rozrachunków.
 • Wystawianie i księgowanie wewnętrznych dokumentów księgowych.
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych i wydruków/ zestawień.
 • Sporządzanie zestawień i raportów w zakresie finansowo-księgowym.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego związanych merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem pracy a nieujętych w niniejszym opisie.
Wymagania:
 •  Wykształcenie wyższe kierunkowe (w obszarze finansów, ekonomii, rachunkowości) – (mogą być w trakcie).
 • Znajomość zasad rachunkowości, prawa podatkowego, w szczególności CIT, VAT.
 • Nastawienie na współpracę i poszukiwanie rozwiązań.
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność w planowaniu i organizowaniu czasu pracy.
 • Mile widziane doświadczenie.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę.
 • System pracy jednozmianowy.
 • Otrzymasz narzędzia do wykonania swoich obowiązków.
 • Premie i nagrody.
 • Wsparcie doświadczonego pracownika na etapie szkolenia wstępnego.
 • Program poleceń pracowniczych.                                                                          
 • Finansowane przez nas ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie na życie.
 • Prywatna opiekę medyczną.                                         
 • Dostęp do pracowniczego programu emerytalnego.
 • Kartę MultiSport.
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia dedykowane do stanowiska.
 • Bogaty pakiet socjalny: premie świąteczne, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w tym mojego wizerunku przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
- administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
- kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.