Our Team

Referent ds. rozliczeń projektów badawczych

Praca: Referent ds. rozliczeń projektów badawczych

Ogłoszenie numer: 5851089, z dnia: 2021-11-04

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Referent ds. rozliczeń projektów badawczych
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
Wymiar czasu pracy:
  • 1/1 Etat
Zakres zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku:
  • rozliczenia finansowe wybranych projektów naukowo-badawczych, weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów (m.in. potwierdzanie kwalifikowalności kosztów oraz weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione w ramach projektów wydatki), analiza ponoszonych kosztów;
  • pomoc/udział w przygotowywaniu sprawozdań/raportów okresowych, wniosków o płatność, zestawień poniesionych wydatków w ramach wybranych projektów, zestawień finansowych;
  • współpraca i uzgadnianie z innymi działami Instytutu stanu rozliczeń finansowych realizowanych projektów (w tym m. in. z działem finansowo-księgowym, działem kadr i płac, zamówień publicznych);
  • współpraca z działem finansowo-księgowym, kontakt z pracownikami naukowymi Instytutu oraz jednostkami naukowymi w zakresie realizacji projektów badawczych.
Wymagania:
  • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie;
  • atutem będzie praktyczne doświadczenie w zakresie weryfikacji i analizy dokumentacji finansowej realizowanych projektów;
  • preferowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w mowie i piśmie;
  • umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielnej pracy oraz pracy w zespole projektowym;
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ