Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chełmno
Ogłoszenie o naborze Nr 138114

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biuro
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu nie jest przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:


  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chelmnie/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/bT6J/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-8?Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej) oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowski i państwom trzecim, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymania wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowej
 • Weryfikuje zaksięgowane wpłaty i przepisy/odpisy przez SYSTEM w POLTAX2BPLUS
 • Wystawia upomnienia, zawiadomienia o zagrożeniu wpisem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych tytuły wykonawcze oraz wnioski egzekucyjne
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo – kasowe pracowników komórki egzekucji administracyjnej
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów odrębnych
 • Przygotowuje projekty wniosków o wpis hipoteki przymusowej, prowadzi sprawy związane z obsługą zastawów skarbowych, w tym generuje projekty wniosków o wpis i wykreślenie zastawu
 • Prowadzi czynności związane z wygaśnięciem zobowiązań podatkowych z powodu przedawnienia oraz przedawnieniem nadpłat

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  PwC

  Specjalista / Specjalistka ds. Podatków - CEE

  Twoja przyszła rola:pomoc w przygotowywaniu analiz podatkowych i raportów na poziomie regionu CEE,monitorowanie istotnych kwestii podatkowych w spółkach...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Poznań

  NES Global Talent

  Specjalista / Specjalistka ds. podatków

  Zakres obowiązków:Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomościSporządzanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj