Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 138432

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czterokondygnacyjnym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku wyposażonym w windę oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Podejmuje wobec podatników czynności informacyjne i dyscyplinujące w celu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych bez konieczności stosowania środków egzekucyjnych.
 • Wystawia tytuły wykonawcze oraz poszukuje majątku dłużnika w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 • Rozpatruje wnioski w sprawie ulg podatkowych (odroczeń, rat, umorzeń) w celu wydania stosownej decyzji i przedłożenia do akceptacji przełożonemu. 
 • Ocenia materiał dowodowy w zakresie zabezpieczeń i odpowiedzialności osób trzecich w celu opracowania decyzji kończącej postępowanie podatkowe.
 • Prowadzi czynności związane hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym w celu dokonania stosownych wpisów.
 • Podejmuje działania w celu przeciwdziałania przedawnieniu zaległości podatkowych.
 • Ocenia materiał dowodowy w zakresie wygaśnięcia zobowiązań podatkowych z powodu przedawnienia w celu dokonania odpisu w systemie informatycznym.
 • Wprowadza do systemu informatycznego decyzje, postanowienia, wnioski (zażalenia i odwołania) oraz prowadzi przewidziane przepisami resortowymi i wewnętrznymi rejestry, zapiski i ewidencje w celu prawidłowego ujęcia w stosownych sprawozdaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz Ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Min. Finansów


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Samodzielny referent

  Warunki pracyPraca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienniePraca jednozmianowa wykonywana w porze dziennejPraca przy oświetleniu naturalnym i...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28

 • Lokalizacja:

  Mielec

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Referent

  Warunki pracyPraca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami,...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28

 • Lokalizacja:

  Płock

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Referent

  Warunki pracyStanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa o zróżnicowanym stopniu...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28