Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Golub-Dobrzyń
Ogłoszenie o naborze Nr 139074

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 •  budynek urzędu jest przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-golubiu-dobrzyniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/dI1K/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-9?Zakres zadań

 • Udziela informacji w zakresie przepisów podatkowych, a także o sposobie załatwiania spraw w urzędzie podatnikom i innym podmiotom w celu wsparcia w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków oraz przyjmuje i ewidencjonuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej w celu prawidłowej obsługi interesanta
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych
 • Dokonuje czynności sprawdzających, tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji w celu zapewnienia rzetelności rozliczeń
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych
 • Przygotowuje zaświadczenia w celu urzędowego potwierdzenia faktów
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi w celu poprawnej i właściwej obsługi podatnika w tym zakresie
 • Bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty oraz przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu w celu zapewnienia terminowego i zasadnego dokonania zwrotu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność sprawnej obsługi programów komputerowych
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Pruszcz Gdański

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędupraca z klientem...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-16

 • Lokalizacja:

  Poznań

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Referent

  Warunki pracy1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-16

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa o zróżnicowanym stopniu...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15

 • Lokalizacja:

  Prudnik

  Izba Administracji Skarbowej w Opolu

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca umysłowa o charakterze administracyjno-biurowym,zagrożenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15