Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 139489

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego;
 • praca przeważnie siedząca,  przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym;
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym;
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku;
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności sprawdzające w obszarze podatku od towarów i usług na podstawie złożonych Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • Przygotowuje sprawozdawczość z zakresu realizowanych czynności sprawdzających.
 • Pozyskuje, gromadzi i analizuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego.
 • Pozyskuje, gromadzi i analizuje informacje zawarte w doniesieniach, systemach informatycznych i inne mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł celem wytypowania podmiotów do kontroli podatkowej.
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji ich obowiązku.
 • Przekazuje informacje i materiały zebrane w toku prowadzonych spraw pracownikom komórek organizacyjnych tutejszego urzędu lub według właściwości do innych urzędów skarbowych, celem ich dalszego wykorzystania służbowego.
 • Bada zasadność zwrotu.
 • Ewidencjonuje w systemach informatycznych prowadzone sprawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańpraca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca biurowapraca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15

 • Lokalizacja:

  Strzelce Opolskie

  Izba Administracji Skarbowej w Opolu

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca o charakterze administracyjno – biurowym,zagrożenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15

 • Lokalizacja:

  Tarnów

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Referent

  Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-15