Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wieruszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139486

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze,
 • budynek wyposażony jest w urządzenie dźwigowe, dzięki któremu osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może dostać się na parterową kondygnację budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających celem sprawdzenia terminowości składania deklaracji, wpłacania podatków, rozliczania ulg oraz stwierdza formalną poprawność dokumentów.
 • Prowadzi czynności związane z prowadzeniem ewidencji podatników i płatników, przyjmowaniem i weryfikacją dokumentów wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego oraz prowadzeniem analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, rejestrowaniem i wykreślaniem z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE, prowadzeniem postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylania NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP, wydawaniem potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowe (NIP).
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika celem zweryfikowania poprawności rozliczenia podatnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Cierpliwość, dokładność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych. Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Słupsk

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca w pozycji siedzącej przy obsłudze monitora ekranowego...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-19

 • Lokalizacja:

  Kalisz

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Referent

  Warunki pracy1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-19

 • Lokalizacja:

  Kępno

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Referent

  Warunki pracy1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-19

 • Lokalizacja:

  Opole

  Izba Administracji Skarbowej w Opolu

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca o charakterze biurowym,zagrożenie korupcją,permanentna...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-19