Our Team

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Praca: Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Sanpro Synergy to zespół ludzi zajmujących się outsourcingiem usług HR w obszarze przemysłu, logistyki i BPO proponując naszym kandydatom pracę a klientom kompleksową obsługę w obszarze obejmującym HR Management.

 

Obecnie poszukujemy dla swojego klienta kancelarii podatkowej poszukujemy kandydata na stanowisko

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: K/P/21)

Kandydatom chcielibyśmy zaproponować:
 • zatrudnienie w oparciu o umowa o prace,
 • zatrudnienie o charakterze długofalowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od poziomu posiadanego doświadczenia
Zakres obowiązków obejmuje obszar:
 • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia podmiotów na pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • umiejętność rozliczania podatników na KPiR,
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretowanie dokumentów i księgowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych w firmach,
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami,
 • prowadzenie ewidencji do podatku VAT, przygotowywanie pliku JPK_V7, VAT-UE
 • zamknięcie miesiąca oraz ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT lub PIT,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT oraz CIT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kontakt z Klientami,
 • współpraca z instytucjami tj. US, GUS,
 • monitorowanie zmian w przepisach ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego i właściwe ich zastosowanie w praktyce.
Zachęcamy do aplikowania osoby, które:
 • posiadają samodzielne doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości
 • potrafią organizować swój czas pracy,
 • posiadają umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 • swobodnie poruszają się w środowisku MS Office,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania Comach ERP Optima oraz MKRz
 • prawo jazdy Kat. B
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sanpro Synergy Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź (90-318), przy ul. Sienkiewicza 85/87 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, które Spółka będzie przeprowadzać w okresie najbliższych 5 lat. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanpro Synergy Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87.


Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w naszej spółce. Na podstawie przekazanych informacji dokonujemy

weryfikacji kandydata oraz podejmujemy decyzje

w sprawie umówienia spotkania lub podpisania umowy o pracę.


Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom tylko na podstawie środków dopuszczonych prawem, jak chociażby

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do potencjalnych odbiorców Twoich danych mogą należeć m.in. nasi

podwykonawcy, dostawcy infrastruktury informatycznej czy podmioty świadczące obsługę kadrowo-płacową. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza

w tej sytuacji, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych.


Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie cofniesz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez kwartał od momentu ich zebrania.


Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z wyrażeniem zgody możesz od nas żądać:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

• otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych

• sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;

• usunięcia danych osobowych, co potraktujemy jako cofniecie zgody na przetwarzanie, której nam udzieliłeś podając dane,

• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania


Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem


Nie przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ponieważ, zamiast tego prawa masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.


Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod.sanpro@impel.pl

APLIKUJ TERAZ