Our Team

Samodzielny księgowy (sekcja rachuby i płac).

Praca: Samodzielny księgowy (sekcja rachuby i płac).

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
Samodzielny księgowy (sekcja rachuby i płac).
Miejsce pracy: Powidz
Numer: StPr/24/0198
OBOWIĄZKI:
Obsługa programów PŁATNIK, PODATEK, PROSTA C, ZWSI RON zakresie pracowników RON; Zastępowanie w razie nieobecności Kierownika Sekcji. Dokonywanie wstępnej kontroli wykonywanych dokumentów dotyczących wypłat pracowników; kontrola realizacji planu finansowego w zakresie rozdziałów, paragrafów i pozycji z których są dokonywane wypłaty należności pracownikom;.Dokonywanie potrąceń na listach plac i przekazywanie ich terminowo zgodnie z danymi adresowymi zawartymi w tytułach wykonawczych poszczególnym wierzycielom.Realizacje potraceń zgodnie z postanowieniami i określonymi w przepisach dotyczących potrąceń w przypadkach skomplikowanych uzyskiwanie opinii radcy prawnego Systematyczne sprawdzanie uprawnień pracowników, naliczanie wprowadzanie do systemu potraceń z tytułu zwolnień lekarskich, macierzyńskich, rodzicielskich; dokonywanie naliczeń z tytułu odpraw, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego należności za podróże służbowe, gratyfikacji urlopowych dopłat do wypoczynku i innych wynikających z przepisów dotyczących pracowników, potrącanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ze wszystkich należności podlegających temu podatkowi korzystanie z edytora WORD, arkusza kalkulacyjnego EXCEL, programu poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej w zakresie umożliwiającym samodzielną pracę.Zapoznanie się z zarejestrowanymi aktualnymi Instrukcjami do programu Prosta C. Podatek, Płatnik, przekaz elektronicznych dokumentów ZUS, w przypadku zmiany danych tam zawartych branie udziału w ich aktualizacji, zapoznanie się przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.Prowadzenie rejestrów pomocniczych: rejestr niepodjętych należności w terminie płatności, ewidencje pomocnicza otrzymanych wyroków sadowych, oraz innych tytułów egzekucyjnych będących podstawa do wykonywania potraceń z wynagrodzeń, ewidencje pomocnicza naliczonych i wypłaconych nagród (zakupionych nagród rzeczowych) w szczegółowości podziału prowadzone rejestry musza być zarejestrowane w RWD w Kancelarii Jawnej JW. 3293 Powidz.Przygotowanie danych niezbędnych do ustalania świadczeń emerytalno-rentowych pracowników. Kompletowanie dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o emeryturę oraz przekazywanie do ZUS dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla potrzeb filaru systemu emerytalnego w terminie i trybie ustalonym przez ZUS. Uczęszczanie lub wyjeżdżanie na szkolenia oraz podwyższanie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków. Systematyczne studiowanie przepisów finansowych, podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: Ekonomia
Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
Uprawnienia: dyspozycyjność
Uprawnienia: kadry i płace z programem Płatnik
Uprawnienia: rzetelność


Wymagania inne:

Doświadczenie na stanowiskach w dziale finansowym.Doświadczenie zawodowe 3 lata przy wykształceniu wyższym, 5 lat przy wykształceniu średnim.O spełnieniu wymogów formalnych oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych WYBRANI kandydaci będą informowani drogą telefoiczną. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby wybrane w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy są zobowiązane do złożenia oświadczenia o niekaralności.

Miejsce pracy:

Powidz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 242 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kłecko

  Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

  Samodzielny księgowy

  Prowadzenie księgowości spółki, prowadzenie działu kadr, rozliczanie produkcjiWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inneWymagania...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-17

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  BFC TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Samodzielny Księgowy

  Opis stanowiskaprowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-17

 • Lokalizacja:

  Wałbrzych

  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

  Samodzielny księgowy

  samodzielne prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompleksowe i terminowe wprowadzanie i księgowanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-14

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  RW DEKRET Biuro Rachunkowe

  Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

  Zakres obowiązków:samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów biura rachunkowego,zamykanie miesiąca,obliczanie zaliczek na podatki...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-12