Our Team

Samodzielny księgowy

Praca: Samodzielny księgowy

Urząd Statystyczny w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 88759

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne od strony ul. Zygmunta Wróblewskiego oraz parter budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi kasowej i bankowej Urzędu
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów oraz wystawianie dowodów sprzedaży w celu realizacji zadań
 • Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych
 • Ewidencjonowanie środków oraz kontrola terminowości płatności z tytułu ZFŚS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zasad gospodarki kasowej, zasad ewidencji majątku trwałego, stanów magazynowych, kodeksu cywilnego, podatku VAT, podróży służbowych
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów księgowych oraz bankowości elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Znajomość pakietu MS Office
APLIKUJ TERAZ