Our Team

Specjalista do spraw: wykonywania kar pieniężnych i należności Skarbu Państwa Departament Nadzoru Rynku

Praca: Specjalista do spraw: wykonywania kar pieniężnych i należności Skarbu Państwa Departament Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 71259 / 18.11.2020

Specjalista
Do spraw: wykonywania kar pieniężnych i należności Skarbu Państwa Departament Nadzoru Rynku

 

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi sprawy w zakresie wykonania administracyjnych kar pieniężnych i innych należności budżetu państwa.
 • Rozpatruje wnioski przedsiębiorców o ulgi w zakresie wykonania administracyjnych kar pieniężnych i innych należności.
 • Współpracuje z osobami na stanowisku ds. prowadzenia rejestru kar w zakresie przekazywania informacji dotyczących m.in. nałożonych kar pieniężnych, wysyłanych upomnień, tytułów wykonawczych oraz innych informacji w związku z zaistnieniem zdarzenia będącego podstawą do wpisania do rejestru kar pieniężnych.
 • Przygotowuje projekty decyzji stwierdzających wygaśnięcie należności pieniężnych z uwagi na upływ okresu przedawnienia.
 • Aktualizuje prowadzone sprawy pod kątem naliczania odsetek od zaległych kar pieniężnych i współpracuje z Biurem Budżetu i Administracji w tym zakresie.
 • Wystawia upomnienia do przedsiębiorców oraz tytuły wykonawcze.
 • Prowadzi czynności wyjaśniające oraz postepowania administracyjne z zakresu nadzoru rynku.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą(wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne z zakresu finansów lub rachunkowości
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w instytucjach finansowych lub w urzędzie skarbowym
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie postępowań egzekucyjnych
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian z wiedzy; rozmowa kwalifikacyjna.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  JTI GBS

  Entity FP&A Expert

   Our offer includes:A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gdynia

  POLAQUA Sp. z o.o.

  Specjalista ds. finansowych

  ZADANIA:bieżące raportowanie zarządcze budów;rozliczenia finansowe budowy, w tym z Podwykonawcami oraz Dostawcami;efektywne i terminowe księgowanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Szczecin

  Metro Services PL Sp. z o.o.

  Finance Process Expert for S/4Hana

  Your main areas of responsibility in this position will include:cooperating closely with the global project team,providing finance expertise for standard...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  JTI GBS

  FP&A Expert

  Our offer includes:A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance,...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj