Our Team

Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi

Praca: Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi


Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa


Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi

Zespół Informatyki


Miejsce pracy: Warszawa

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • bieżące administrowanie systemami informatycznymi, wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, wdrażanie nowych systemów informatycznych, wsparcie użytkowników w obszarze wykorzystywanych systemów;
 • optymalizacja wykorzystania oprogramowania oraz zasobów komputerowych;
 • wprowadzanie zmian konfiguracyjnych w systemach informatycznych, strojenie, usuwanie awarii w infrastrukturze informatycznej, przywracanie prawidłowego działania systemów;
 • administrowanie kontami użytkowników w usłudze ActiveDirectory LDAP, serwerze pocztowym, usługach Microsoft, bazach lokalnych;
 • nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkowników do sieci i zasobów informatycznych, oraz zarządzanie licencjami na oprogramowanie;
 • wdrażanie oraz bieżące administrowanie siecią rozległą WAN/VPN, sieciami lokalnymi LAN z uwzględnieniem urządzeń aktywnych, usług sieciowych, urządzeniami zapewniającymi styk z Internetem, konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych;
 • Instalowanie, konfigurowanie, administrowanie serwerami, systemami pamięci masowej, systemami serwerowymi w tym bazami danych, aplikacjami, systemami antywirusowymi.
 • specyfikowanie wymagań, przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień w zakresie przetargów IT, uczestnictwo w realizacji umów z zakresu IT. Odbiór techniczny urządzeń dostarczanych w wyniku postępowań przetargowych oraz zamówień poza przetargowych. Prowadzenie procedur zakupu sprzętu i oprogramowania oraz zawierania umów w zakresie IT

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, praca na wysokości do 3 m, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • min. 3 lata stażu pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Informatyka; certyfikat administrator serwerów Linux, Microsoft, Storage, Cisco, Telefonia IP
 • uprawnienia SEP „E”. Zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001
 • umiejętności w zakresie samodzielnej administracji, konfiguracji i wdrażania systemów opartych na technologiach Microsoft Windows Serwer 2012/2016/2019, Microsoft Windows 10, MAC OS, Azure, Microsoft; umiejętności w zakresie administracji bazami danych MS SQL, MySQL; podstawowa znajomość PowerShell, WMI; administracja systemami telefonii IP
 • umiejętności w zakresie samodzielnej administracji, konfiguracji i wdrażania routerów, przełączników zarządzanych (znajomość CLI IOS CISCO), urządzeń UTM; kontrolerów i sieci bezprzewodowych Umiejętność konfigurowania i diagnozowania tuneli VPN, sieci LAN i WAN,.umiejętności konfiguracji i zarządzania pamięciami NAS, NetApp, Qnap
 • Umiejętność podstawowej naprawy komputerów stacjonarnych, przenośnych, serwerów i drukarek; konfiguracja, administracja i utrzymanie systemów podtrzymania zasilania (UPS) dużej mocy
 • odpowiedzialność, orientacja na jakość, analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  MOTOKARIERA S.C.

  Internal Control Specialist

  Zadania:Udział w identyfikacji oraz ocenie ryzyka we wszystkich obszarach działalności firmy (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia),Przygotowanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Kraków

  BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.

  Specjalista ds. controllingu wewnętrznego

  Do Twoich obowiązków będzie należało:kontrola prawidłowej realizacji procedur wewnętrznych,kontrola prawidłowej realizacji procesów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Zielona Góra

  eobuwie.pl S.A.

  Specjalista ds. Controllingu

  Czym będziesz się zajmował?Udziałem w procesie przygotowywania budżetu rocznego,Przygotowywaniem dziennych, miesięcznych i tygodniowych raportów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Promedica24

  Specjalista ds. Controllingu z j. niemieckim

  Opis stanowiska:przygotowywanie informacji zarządczych w postaci raportów, zestawień i prezentacjikontrolowanie i porównywanie zaplanowanych celów z...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj