Our Team

Specjalista ds. księgowości

Praca: Specjalista ds. księgowości

Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe ”MEGA – REM” Sp. z o.o. – firma świadcząca usługi remontowe oraz modernizacyjne dla przemysłu energetycznego poszukuje pracownika na

stanowisko:

Specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Kraków
Główne zadania na stanowisku:
 • Weryfikacja pod względem księgowym i merytorycznym oraz dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • Rozliczenia podatku VAT
 • Sporządzanie ewidencji przepływów pieniężnych Spółki
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Stały kontakt z US i ZUS
 • Przygotowywanie przelewów bankowych
 • Uzgadnianie wybranych sald kont księgi głównej
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych lub danych niezbędnych do jego sporządzenia
 • Bieżąca obsługa spraw finansowych
Oczekiwania:
 • Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne
 • Min. 2 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości
 • Znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość oprogramowania finansowo-księgowego Symfonia FK
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

APLIKUJ TERAZ