Our Team

Specjalista ds. płac

Praca: Specjalista ds. płac

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Specjalista ds. płac
Miejsce pracy: Kraków
Numer: StPr/23/4927
OBOWIĄZKI:
1) Znajomość przepisów związanych z zajmowanym stanowiskiem tj. Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz Ustawy o Systemie Oświaty oraz bieżące śledzenie przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem i stosowania ich w praktyce.2) Przestrzeganie tajemnicy służbowej, ochronę danych zawartych w dokumentacji kadrowej oraz ochronę danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaną pracą.3) Naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.4) Prowadzenie płac w programie ZSZO i sporządzanie listy płac pracowników. Dokonywanie wszelkich potrąceń na liście płac zgodnie z przepisami i dokumentacją.5) Obliczanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.6) Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników.7) Ewidencjonowanie, sporządzanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń oraz deklaracji pracowników.8) Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie dotyczącym wynagrodzeń pracowników. 9) Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS w zakresie płac.10) Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem oraz rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.11) Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT dla pracowników i pracodawcy.12) Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków.13) Prowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS.14) Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komisji Socjalnych ZFŚS.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik obsługi płacowej
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: dobra znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel)


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Kraków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

APLIKUJ TERAZ