Our Team

Specjalista ds. przygotowania i realizacji projektów - rozliczanie kontrahentów

Praca: Specjalista ds. przygotowania i realizacji projektów - rozliczanie kontrahentów

PGNIG Technologie S.A. w Krośnie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. przygotowania i realizacji projektów - rozliczanie kontrahentów

Miejsce pracy: Krosno - woj. Podkarpackie do kwietnia 2024 / budowa - woj. dolnośląskie od kwietnia 2024 (relokacja)

Opis stanowiska:
 • Opracowanie planu kontroli projektu wraz z procedurami dla poszczególnych etapów
 • Weryfikacja poprawności harmonogramu realizacji i jego aktualizacja
 • Weryfikacja kosztów projektu i bieżących poszczególnych etapów
 • Raportowanie bieżącej sytuacji i przedstawianie propozycji rozwiązań
 • Wspieranie Kierownika Projektu w zakresie organizacji i zarządzania projektem inwestycyjnym
 • Wsparcie Kierownika Projektu w opracowaniu i zarządzaniu budżetem zadania inwestycyjnego
 • Sporządzanie i operacyjne zarządzanie harmonogramem realizacji zadania/projektów
 • Planowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu
 • Opracowywanie analiz i raportów z realizacji projektów
 • Identyfikacja i zapobieganie ryzykom projektowym
 • Koordynacja współpracy z Inwestorem i Podwykonawcami
 • Prowadzenie korespondencji ze stronami zaangażowanymi w realizację projektu
 • Udział w przeglądzie umów o usługi, dostawy, roboty budowlano-montażowe pod względem technicznym, terminowym i formalno-prawnym
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe energetyka/pokrewne
 • Doświadczenie w realizacji dużych projektów z zagranicznymi dostawcami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność tworzenia raportów z realizacji projektu i przewidywanie zagrożeń
 • Umiejętność kontroli harmonogramów
 • Umiejętność tworzenia procedur przy realizacji dużych projektów
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office i MS Project
 • Dyspozycyjność i elastyczność
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętności analizy i rozwiązywania problemów
 • Miejsce pracy : Krosno - woj. podkarpackie do kwietnia 2024 r. / budowa - woj. dolnośląskie od kwietnia 2024 r. (relokacja)
Oferujemy:
 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie
 • Pewnego pracodawcę z długoletnimi tradycjami
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przezSpółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowiskowskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dlacelów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eśwysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenialub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemyprzetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (naktórych przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl