Our Team

Specjalista ds. rekrutacji i kadr

Praca: Specjalista ds. rekrutacji i kadr

JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. rekrutacji i kadr
Zadania:
 • rekrutacja pracowników,
 • przygotowanie i przeprowadzanie onboardingu,
 • organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • aktywny udział w procesach rozwoju pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie ewidencji czasu pracy,
 • koordynowanie procesu zamawiania benefitów,
 • realizacja procesu zakończenia współpracy z pracownikiem,
 • przygotowywanie zestawień i raportów wewnętrznych.
Wymagania:
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość programu Raks SQL Kadry i Płace będzie dodatkowym atutem,
 • dokładność, terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. rekrutacji i kadr.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Rumia

  ADRO Spółka Jawna

  Specjalista ds. Kadr i Płac

  Obowiązki:Samodzielne naliczanie wynagrodzeń ,świadczeń pracowniczych ,składek ZUS,zaliczek na podatek dochodowyPrzygotowanie deklaracji do ZUS ,US GUS...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  ASTEK Polska

  EPMO / Project Management Office (PMO) Specialist

  Lokalizacja: Wrocław/REMOTEWsparcie działu IT w obszarze zarządzania zasobami Główne zadania:Współpraca z dostawcami w obszarze pozyskiwania...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Krapkowice

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.

  Młodszy specjalista ds. Płac

   Zakres obowiązków:                                                Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Chełm

  TSL Sp. z o.o.

  Specjalista ds. Kadrowych

  Opis stanowiskaKompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników,Naliczanie wynagrodzeń i terminowe sporządzanie list płac,Ewidencja czasu pracy, urlopów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj