Our Team

Specjalista ds. rozliczania projektów

Praca: Specjalista ds. rozliczania projektów

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

 

Specjalista ds. rozliczania projektów

Nr ref.: ABP/39/2022

Główne zadania:

 • Koordynacja projektów finansowanych z NCN,
 • przygotowanie formularzy zmian, raportów, wniosków o płatność i zestawień poniesionych wydatków w ramach projektów,
 • analiza i uzgadnianie z innymi jednostkami Uczelni stanów rozliczeń projektów,
 • monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektów,
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • współpraca z innymi działami Uczelni w zakresie przygotowania dokumentów projektowych, w tym przygotowanie zapytań ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów w obszarze realizowanych projektów,
 • monitoring obowiązujących przepisów, wytycznych, procedur warunkujących prawidłową realizację niekomercyjnych badań klinicznych i na działalność badawczo – rozwojową,
 • współpraca z instytucjami finansującymi,
 • współpraca z kierownikami projektów oraz wsparcie w zakresie informowania o zmianach zachodzących w przepisach i zasadach realizacji projektów,
 • współpraca z ośrodkami badawczymi i innymi podmiotami uczestniczącymi w projektach,
 • prowadzenie promocji projektu zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku: finanse, zarządzanie),
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania środków dotacyjnych, w tym 2 lata w obszarze rozliczania projektów NCN,
 • znajomość procedur przeprowadzania niekomercyjnych badań klinicznych,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami zarządzającymi środkami dotacyjnymi: NCN, NCBiR i MEiN,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • umiejętność planowania zadań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy zespołowej, również w zespołach rozproszonych,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność,
 • otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • systemy premiowe i trzynastą pensję,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ