Our Team

Specjalista / Specjalistka ds. rachuby płac

Praca: Specjalista / Specjalistka ds. rachuby płac


Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalista / Specjalistka ds. rachuby płac

Dział: Zespół Rachuby Płac


Miejsce pracy: Warszawa


Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rachuby płac-sporządzanie list płac, prawidłowe naliczanie i terminowe wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników, w tym wypłaty z ZFŚS
 • prawidłowe naliczanie i terminowe wypłaty wynikające z umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wystawianie rocznych rozliczeń PIT
 • naliczanie i rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych
 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków do tych umów i protokołów odbioru prac
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów pracowniczych, list płac, dokumentów ZUS
 • udział w pracach Komisji Socjalnej ( przyznawanie zapomóg, dofinansowania do wczasów, przyznawanie innych świadczeń socjalnych)
 • obsługa PPK

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 3 lata stażu pracy na stanowisku ds. płac
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itp.
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, lojalność, komunikatywność

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • niezbędne narzędzia do pracy

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ